Om Marianne Wiktorin

Marianne Wiktorin är seniorkonsult med lång och bred erfarenhet av att arbeta med organisationsutveckling, ledar- och ledningsutveckling, teamutveckling och coaching. Marianne har implementerat chefsutvecklingsprogram i ett flertal organisationer. Hon är psykolog och utbildad inom ledarskap, organisation och organisationspedagogik.

Hon verkar inom stora och små företag och offentlig förvaltning. Hon har utvecklat och genomfört ’den Organisatoriska Scenen®’, ett utvecklingsprogram över två terminer för chefer och konsulter, samt i Sverige och i Norge genomfört: ’Konsultationens Konst’, ett utvecklingsprogram över två terminer för konsulter. Programmen har presenterats i det närmaste årligen sedan 1998.

Marianne är van att arbeta i multinationella företag och talar engelska flytande, franska relativt bra, samt förstår tyska och i viss mån spanska. Hon är styrelsemedlem och tidigare ordförande för ’The Organisational Consultation Section’ i en internationell professionell organisation, IAGP, the International Association for Group Psychotherapy and Group Processes. Hon föreläser och ger seminarier på internationella kongresser världen över.