Välkommen

Jag heter Marianne Wiktorin och leder Animéra.

Min specialitet är att med kreativ och interaktiv pedagogik

  • väcka människors motivation och delaktighet
  • skapa förändringsvilja och handlingsförmåga
  • integrera uppgift och mål med processorientering
  • utveckla människor och öka effektivitet samtidigt