Den organisatoriska scenen

Den Organisatoriska Scenen® är namnet på en serie utvecklingsprogram skapade av Animera Konsult AB. Programmen ges sedan många år både som program i egen regi och inom företag och förvaltningar. Syftet med programmen är att deltagarna skall kunna handla relevant och kraftfullt på sina egna ’organisatoriska scener’ genom att utveckla en förståelse för förutsättningarna för strategiskt handlande och för förändringsarbete.

Följande program erbjuds:

  • Chefs/ledarutvecklingsprogram
  • Konsultutvecklingsprogram
  • Organisationsförändrings program

Begreppet  ’Scenen’ är både en metafor och ett uttryck för våra erkända metoder: Metaforen -  syftar på att se organisationer och deras verksamhet också som scener med olika aktörer i olika roller. Metoden  är scenisk: djärv, utmanande och effektiv ’Aktionsmetodik’.  Metodiken används för att kartlägga och utveckla ledar/konsult/medarbetarroller, pröva olika handlingsalternativ i simulerade verkligheter samt för att se skeenden ur olika perspektiv. Metodarsenalen är oöverträffad för att förverkliga genomgripande förändring av  organisationer. Den bidrar också starkt till att skapa ett kreativt och engagerat klimat vid utbildning, utveckling och förändring.

Pedagogiken är konkret, relevant och delaktig. Vi strävar efter att lärandet skall vara sammanhangsskapande. Detta lärande innefattar kunskap, upplevelser och förståelse. Det skapas förståelse för den täta kopplingen mellan organisationens krav samt egna och andras beteenden och behov. Programmen ger insikter kring personligt förhållningssätt, sammanhangskrav och handlingsalternativ i professionella roller genom rollträning.

Våra uppdragsgivare är stora och små företag och organisationer som vill förändra ’mindset’ och kultur  och önskar att deras chefer och /eller konsulter på ett trovärdigt sätt skall:        

  • utöva professionellt ledarskap
  • skapa lärsituationer så att uppgiftsfokus, ansvarstagande och självuppskattning ökar
  • undersöka och påverka skeenden och relationer i förhållandet till sin omvärld/kunder